Større lokaler

Større lokaler

Med udgangen af februar flytter vi til større lokaler. Greens Paprørfabrik, som producerer og forhandler spiralviklede paprør, er lagt sammen med paprørsfabrikken Pyrocore ApS, som er specialist i fremstilling af parallelt viklede paprør. De 2 virksomheder...
FIX-on postomslag

FIX-on postomslag

Mange pakkepost opkræver nu ekstra gebyrer for pakker sendt som paprør. Med FIX-on postomslag fra Greens Paprør-fabrik løses problemet nemt. Når FIX-on er sat på røret, kan det nemlig ikke trille af sorterings-båndene i pakke-firmaernes terminaler. Omslagene...