Større lokaler

Med udgangen af februar flytter vi til større lokaler. Greens Paprørfabrik, som producerer og forhandler spiralviklede paprør, er lagt sammen med paprørsfabrikken Pyrocore ApS, som er specialist i fremstilling af parallelt viklede paprør. De 2 virksomheder repræsenterer mere end 80 års erfaring i branchen. Pyrocores ejer, Michael Adelhardt er samtidig indtrådt som medejer, og får ansvaret for produktionen. Endvidere styrkes selskabets kapitalgrundlag, ved at også investeringsselskabet Expon A/S bliver medejer.

Med flytningen øger vi vores produktionskapacitet, og vi får tilført betydelige kompetencer på det tekniske område. Samlet set, betyder det bedre service og hurtigere leveringstider, samtidig med at det giver nye muligheder for at fortsætte vores vækst på både det danske og de udenlandske markeder.